Poliskontroll i KumlabyUnder torsdagsförmiddagen var det en poliskontroll i Kumlaby. (Korsgatan/Södra Kungsvägen)

Under kontrollen så stannade man 13 bilister som fick blåsa och visa körkort. Samtliga kontroller gjordes utan anmärkning.