Nu råder bevattningsförbud i KumlaFrån och med idag, den 19 juli, råder bevattningsförbud i Kumla.

Vad innebär då bevattningsförbudet?

Det innebär att dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.

Man får inte bevattna nyplanterad eller befintlig växtlighet med annat än med vattenkanna.

Man får inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.

Kommunen kommer inte leverera dricksvatten till enskilda brunnar.

Bevattningsförbudet är ett politiskt beslut. Tisaren som är Kumlas råvattentäkt, har sjunkit till 99,4 meter över havet och för att säkra tillgången till dricksvatten inför Kumla kommun bevattningsförbud. Beslutet om bevattningsförbud vid denna nivå togs av Samhällsbyggnadsnämnden den 20 april, med en komplettering den 31 maj angående att inte leverera vatten till enskilda brunnar vid ett förbud.

Förbudet gäller tills vidare och gäller både Kumla och Hallsbergs kommun förutom Vretstorp och Hjortkvarn, som har egna vattenverk som inte tar vatten från Tisaren.