Bevattningsförbud i år igen?Förra året införde Kumla kommun ett bevattningsförbud på grund utav låga vattennivåer i Tisaren. Kanske inträffar samma sak i år igen?

Kumla kommun har gått ut med en uppmaning till sina invånare att vara sparsamma med vattnet eftersom vattennivån har sjunkit i Tisaren och närmar sig nivåer som kan innebära ett nytt bevattningsförbud.

Vattennivån är just nu 99,7 meter över havet om det sjunker till 99,4 meter så införs bevattningsförbudet.